CÔNG TY CỔ PHẦN VENUS CHÂU Á

Địa chỉ: Ô 62, Liền kề 5, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Điện thoại: 02422640555 – 0988854658

Email: sonvenuschaua@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN VENUS CHÂU Á

Địa chỉ: Ô 62, Liền kề 5, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Điện thoại: 02422640555 – 0988854658

Email: sonvenuschaua@gmail.com