Sơn chống thấm màu cao cấp

Chống thấm nhiều màu, chống thấm tốt là loại sơn hệ nhựa Acrylic, đã được nghiên cứu và thử nghiệm rất phù hợp với khí hậu Việt Nam. Dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng

Danh mục: